Zaposlijo različno zdravstveno osebje (m/ž) – Avstrija

0
2127

Različno zdravstveno osebje (m/ž)
Avstrija

Deutsch-Ordens-Krankenhaus Friesach

VAŠE ZDRAVJE V DOBRIH ROKAH

Že več kot 800 let zaupajo ljudje bolnici Deutsch-Ordens-Krankenhaus Friesach. Visoka mera človečnosti je osnovna smernica pri medicinskih posegih in oskrbi. Vse je podrejeno motu „Pomagamo in zdravimo“. Naša bolnica ima 5 strokovnih oddelkov: notranjo medicino z akutno geriatrijo in remobilizacijo, kirurgijo, travmatologijo, anesteziologijo in intenzivno medicino ter radiologijo. Ta področja dopolnjujejo še komplementarna medicina, konziliarni pregled, fizikalna terapija, laboratorij in klinična socialna služba.

Zaradi stalnega razvoja naše dejavnosti zaposlimo takoj:

ZDRAVNICE/ZDRAVNIKE – FACHÄRZTINNEN/FACHÄRZTE
na oddelku za NOTRANJO MEDICINO

ZDRAVNICE ASISTENTKE/ZDRAVNIKE ASISTENTE
ASSISTENZÄRZTINNEN/ASSISTENZÄRZTE
na oddelku za NOTRANJO MEDICINO

ODDELČNO ZDRAVNICO/ODDELČNEGA ZDRAVNIKA
eine/n STATIONSÄRZTIN/-ARZT
na oddelku za NOTRANJO MEDICINO

ZDRAVNICE/ZDRAVNIKE – FACHÄRZTINNEN/FACHÄRZTE
na oddelkih za ANESTEZIOLOGIJO in INTENZIVNO MEDICINO

Nudimo vam obsežno strokovno oskrbo, delo v motiviranem timu, varstvo otrok in stanovanje oz. možnost bivanja v neposredni bližini. Dodatne informacije o razpisanih delovnih mestih najdete na naši spletni strani www.dokh.at v rubriki „Karriere“. Plača po stopnji, ki jo določuje zakonodaja avstrijske Koroške.

Če vas eno od omenjenih delovnih področij zanima, potem se veselimo vaše obsežne vloge v nemščini na
manfred.krenn@dokh.at ali po pošti na
A.Ö. Krankenhaus des Deutschen Ordens Friesach GmbH
z. H. Ärztlicher Leiter Prim. Dr. Manfred Krenn, MBA, PLL. M.
St. Veiter Straße 12, A-9360 Friesach

Za informacije vam je na razpolago odgovorni zdravnik g. Prim. Dr. Manfred Krenn, MBA, PLL.M., telefon 04268-2691-2608.
Veselimo se vaše vloge!

A.Ö. Krankenhaus des Deutschen Ordens Friesach GmbH
office@dokh.at l www.dokh.at

A.Ö. Krankenhaus des Deutschen Ordens Friesach GmbH

Dejavnost: ZDRAVSTVO

NO COMMENTS